Introduktion till Webnode - beskrivning av vår hemsideredigerare

I vår hemsideredigerare kan du redigera din webbsida och lägga till nytt innehåll. I den övre delen av redigeraren finns verktygsfältet med knappar du använder för att redigera din hemsida. Varje sida är indelad i sektioner som bestar av innehållsblock. I blocken du kan du lägga till innehåll (texter, menyer, nyheter, taggar, kontakt, etc). Varje block har en övre panel och genom att klicka på texten i panelen ("Redigera innehåll", "Redigera kontakt", etc.) kan du ändra innehållet i blocket.

Introduktion till Webnode - beskrivning av var webbsideredigerare

Lägga till nytt innehåll

Du kan lägga till nytt innehåll genom att klicka på någon av knapparna i "Innehåll" i redigerarens verktygsfält.

Introduktion till Webnode - beskrivning av var webbsideredigerare

Redigera hemsidans innehåll

 Du kan flytta innehållsblock på din hemsida från en sektion till en annan genom "dra" blocket med musen (vänster klicka och hall för att dra den svarta panelen) och dra den dit du vill (och släpp vänster musknapp för att släppa blocket).

Introduktion till Webnode - beskrivning av var webbsideredigerare

Genom att klicka på "Redigera innehåll" kan du redigera innehållet på din hemsida.

Introduktion till Webnode - beskrivning av var webbsideredigerare

 

Radera innehåll på hemsidan

Om du vill ta bort ett innehållsblock, kan du lätt radera det genom att klicka på det röda "X" till höger i den svarta panelen.

Introduktion till Webnode - beskrivning av var webbsideredigerare

TIPS: Nu kan du grunderna i hur enkelt Webnode är att använda! Om du vill infoga och redigera texter och bilder, finner du säkert artiklarna Infoga texter och Lägga till bilder till stor hjälp.


Hittar du inte svar på din fråga?