Villkor och föreskrifter

Välkommen till Webnode!

Webnode är en webbaserad tjänst/produkt, som ägs och stöds av ”Webnode AG”, ett företag baserat i Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Schweiz.

De nuvarande villkoren och föreskrifterna regulerar användandet av alla Webnodes produkter och tjänster, inklusive hemsidan ”webnode.com” och dess innehåll. Den innehåller flera dokument så som Webnodes Användarvillkor, Domännamns Policy, Integritetspolicy och Databehandlingsavtal.

GENOM ATT ANVÄNDA WEBNODES HEMSIDA (INKLUSIVE DESS INNEHÅLL) OCH/ELLER DESS PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER, GODKÄNNER DU VILLKOREN OCH FÖRESKRIFTERNA SOM FÖLJER, DE RIKTLINJER SOM KAN LÄGGAS TILL, SAMT VILKA OMARBETNINGAR ELLER FÖRÄNDRINGAR SOM DE MÅ GENOMGÅ. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR OCH FÖRESKRIFTER, ELLER OM DU INTE VILL BLI BUNDEN AV DEM, ANVÄND INTE WEBNODES HEMSIDA, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER.

Användarvillkor

Webnodes hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster är tillgängliga för alla individer i myndig ålder, vilka är legalt kapabla till att ingå avtal och skriva kontrakt (bindande). Bevis för samtycke av dessa kriterier kan komma att krävas vid tillgång till alla (eller några) tjänster och/eller produkter, i form av identifieringsuppgifter eller kontaktinformation.

Dessa användarvillkor är fastställda mellan Oss och Användare. Ingen annan person är berättigad att gagnas av dessa.

Om någon domstol eller regelrätt person dömer att några av dessa bestämmelser för dessa Användarvillkor inte är giltiga eller ogenomförliga, ska bestämmelsen/bestämmelserna avskiljas och tas bort från dessa Användarvillkor och återstående villkor och föreskrifter kommer att fortsätta vara i full kraft och verkan.

Om Användarvillkoren inte är i förenlighet med de villkor och föreskrifter som gäller för Din registrering med Webnode (om applicerbar) råder Användarvillkoren, om inte annat specificerats på ytterligare dokumentation tilldelad av Webnodes Kundtjänstavdelning.

1. Definitioner

Var man än ser ”Du”, ”Dig själv” och ”Användare” refererar till dig, användaren av Webnodes hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster, och ”Din” ska tolkas i enlighet med detta. Dessutom , “Vi”, “Oss” och “Webnode” refererar till Webnode AG och “Vår” och “Webnodes” skall tolkas i enlighet med detta. “Användarinformation” innebär de personliga uppgifter som kan samlas av Oss på Webnode.com och/eller under registreringen och/eller vid köp av någon/några av Webnodes tjänster eller produkter. “Vår hemsida” hänför till hemsidan “webnode.com” och alla hemsidor som associeras till den. Däremot hänför “Webnodesida” till våra Användare, härav skapad för användadet av Webnodes system. “Tredje part” hänför till någon person/entitet/företag som inte associeras med Webnode AG.

2. Tillgängliga tjänster

2.1 Gratisversion

Webnodes grundverktyg för att skapa och vara värd för hemsidor är helt gratis för alla användare. Våra gratisversioners egenskaper är specifika för typen av hemsida i fråga. Gratisversionerna för personliga hemsidor har 100 MB lagringsutrymme och företagssidor har 10 MB. Båda versionerna har 1 GB trafik per månad och en mobilversion av hemsidan. Gratisversionen för nätbutiker har 10 MB lagringsutrymme, 1 GB trafik per månad, mobilversion av hemsidan, möjligheten att ha 10 produkter tillgängliga i butik, samt betalning med kreditkort eller via PayPal.com.

2.2 Premiumtjänster

När du har identifierat ett specifikt behov så som att öka lagringsutrymmet, att äga en domän eller att helt enkelt ha en unik design eller innehåll på hemsidan (dvs copywriting), skräddarsydd enligt dina instruktioner, kan du köpa en eller flera av våra Premiumtjänster. Just nu, inkluderar de funktioner nämnda ovan, men även Premium kundtjänst, säkerhetskopiering och återställning, företagsstatistik, kundanpassad sidfot, marknadsföringskampanjer på Internet, och många fler tjänster tillgängliga nu eller på väg att lanseras.

3. Betalda tjänster

3.1 Priser

Samtliga tjänster har ett fast pris eller inom ett visst intervall, enligt den form av arbete och den tid som krävts för att tillhandahålla tjänsterna. Dessa priser kan justeras för att ta hänsyn till förändringar på marknaden, eller temporärt ersättas av speciella priser i t.ex. marknadsföringssyfte. Värdena är angivna i lokal valuta, eller i Amerikanska Dollar (USD). För att se vår prislista vänligen klicka här.

3.2 Köp av Premiumtjänster

Alla våra Premiumtjänster är tillgängliga under sidan för Administrering av ditt projekt, men kan också kommas åt på https://www.webnode.se/pricing/. För ytterligare information eller för att köpa en av våra Preimumtjänster, kan du kontakta vår Kundtjänstavdelning på https://www.webnode.se/kontakt/.

4. Domännamn (en betaltjänst)

4.1 Registrering och Ägarskap av Domännamn

Personen eller entiten som köper domänen är den regelrätta ägaren till den. Webnode griper endast in som en teknisk administratör och gränsyta (agent) mellan dig och organisationen som allokerar domännamnet. Om du (ägaren för domänen) däremot bestämmer dig för att förnya domänen, är Webnode inte ansvarig för några som helst problem eller frågor som kan uppstå när domänen går ut. Var vänligen också uppmärksam på att där inte är någon väntetid, så om du inte förnyar din domän, kan du förlora domännamnet till en annan Internetanvändare. Registrerade domäner är låsta för överföring som standard. Domänen kan låsas upp på begäran av ägaren.

4.2 Förlängning av domän

Domänen kan förnyas från det datum som den köptes till dagen innan dess utgångsdatum som uppges i projektets administrationssida. Utgångsdatumet syftar på den dag som Din domän kommer att bli ogiltig och kommer att sluta fungera. Förlängning av domän anses betald då Betalningsdatum föregår utgångsdatum. Betalningsdatum anges då den valda betalningsmetodens leverantör bekräftar mottagning av betalning. Om förlängning av domänen inte betalas i tid, placeras domänen i karantän. Det är möjligt att släppa en domän i karantän för registrering. Denna tjänst (domän ur karantän) är avgiftsbelagd. För toppdomäner är priset 888 SEK (150 USD eller 100 EUR) och för övriga domäner, är priset 888 SEK (150 USD eller 100 EUR) och uppåt.

4.3 Makulering av Registrering

Domänen ägs av den som köpte den från och med slutfört köp; därav kan det inte återkallas och återbetalning är därför ogenomförbar.

4.4 Registrering av privat domän

Du kan registrera ett domännamn och behålla din anonymitet/integritet för att på så sätt undvika att få SPAM (oönskade elektroniska meddelanden), eller hittas i databaser. Under registreringsprocessen är det nödvändigt för dig att ange dina kontaktuppgifter, men dessa kommer endast att användas i betalningssyfte, (dvs att skapa en faktura). Dessutom kommer inte den angivna informationen att visas och ”Webnode Privat Domänregistrering” kommer att visas istället, tillsammans med Webnodes kontaktuppgifter. Tjänsten för privat domänregistrering tillhandahålls av och är i enlighet med Användningsvillkor för Anonymouse Domains, s.r.o., registreringsnummer 28296800, Hlinky 995/70, Staré Brno, 603 00 Brno, eller andra tredje parter. Användningsvillkor för tjänsten är listade här: http://www.anonymousedomains.com/service-agreement.html

5. Kontrakt och återkallelse av kontrakt

5.1 Kontrakt

Ett bindande kontrakt ingås mellan Dig och Webnode då Du beställer en tjänst och kommer att upprätthållas då betalningen är framgångsrik slutförd. “Framgångsrikt slutförd” är definierad som att hela beloppet betalades och att en faktura är tillgänglig under sidan för Administreringen av Ditt Webnodekonto, under ”Back-office” i sektionen för ”Köpta tjänster och fakturering”. Där är en ”återbetalningsbar period” på 15 dagar under vilken du kan begära annullering av tjänsten. Denna process följer däremot en specifik uppsättning av kriterier och regler (vänligen se Paragraf 6.5).

5.2 Återkallelse av kontrakt

Återkallelse av någon som helst tjänst kan begäras när som helst om Du inte avser att att erhålla återbetalning av betalda avgifter. Dessutom måste återbetalning, köp av tjänster, och begäran för ändringar för gällande tjänster (dvs vad som än må påverka ditt projekt funktionalitet) presenteras av Dig (ägaren av projektet) i skriven form (via e-post), och från e-postadressen som användes för att registrera projektet.

5.3 Kontraktets varaktighet

Köpet av paket för en hemsida på Webnode har en varaktighet på 1 år och upp till 10 års kontrakt. Domän har minimum 1-2 år (beroende på tillhandahållarens förhållanden) och maximum 10 års kontrakt. För återstående tjänster, om inte annat angetts vid betalning, slutar kontraktet när tjänsten har tillhandahållits.

6. Betalningar/Avgifter och Återbetalningar

6.1 Betalningsmetoder

Premiumtjänster kan betalas genom PayPal, Kreditkort, överöfing via bank, överföring, och andra landsspecifika betalningsmetoder (inklusive insättning direkt på Webnodes bankkonto).

Vid överföring via bank, är all nödvändig information tillgänglig på beställningsformuläret för Premiumtjänsten. Vänligen notera också att de tilläggsavgifter som tillkommer vid överföring via bank täcks av Dig, inte av Webnode.

Notera: Du är ansvarig för att fylla i informationen på betalningsbegäran. Vänligen försäkra dig om att alla fält är ifyllda och att all angiven information är korrekt. Webnode är inte ansvarig för bristfälliga krav till följd av fel eller otillräcklig Användarinformation.

6.2 Betalningshantering

Om du har betalat för en tjänst med kreditkort eller PayPal, tillåter du Webnode (antingen direkt eller via dess affiliates, dotterbolag eller andra tredje parter) att dra betalning från ditt kreditkort eller kontot. Vi lagrar betalningsinformationen vid betalningen för framtida betalningar, som gör automatiska förlängningar och köp av tjänster snabbare och enklare. All betalningshantering är säker och uppfyller säkerhetsstandarden PCI.

6.3 Återkommande betalning (Automatisk förlängning)

Om du har betalt för en tjänst med kreditkort eller PayPal, kan ditt tjänsten förnyas automatiskt. Beroende på betalningmetoden du valde, kan frekvensen för förlängningen vara månadsvis eller årsvis. Vid årlig förlängning, dras betalningen innan tjänstens utgångsdatum.

Den automatiska förlängning kan när som helst avbrytas på din hemsidas "Administrationssida". Om du inte avbryter den automatiska förlängningen, tillåter du Webnode att dra betalningen för tjänsten från kreditkortet eller kontot.

6.4 Betalningsdatum och Aktiveringsdatum

Betalningsdatumet är inställt på det datum då bekräftelsen för mottaget belopp i fråga av den betalningsentitet som valts (dvs tillhandahållare av betalningsmetod). När det gäller betalningar gjorda med kreditkort genom PayPal, belastas ditt konto direkt. Utöver detta är betalningsdatum och aktiveringsdatum detsamma, om inte den fullständigt betalda beställningen behöver återställa manuellt. I detta fall kan aktiveringen försenas med ett par dagar.

6.5 Begäran av Återbetalning

Alla Premiumtjänster, förutom domänregistrering, kan återbetalas inom 15 dagar från dess att de har aktiverats. Återbetalningen är möjlig endast för Ditt första köp av Premium-tjänster. Webnode återbetalar inte några senare gjorda inköp, inklusive betalning för automatisk förlängning av tjänster som utförs av återkommande betalning. Observera att återbetalning av kuponger är inte möjlig på något sätt.

Återbetalning av registrerad domän är inte möjlig. Om du fick en värdekupong för en gratis domän med det köpta Premium-paketet och du begär återbetalning efter din domän registrerats, kommer beloppet som återbetalas motsvara priset på Premium-paketet, minus värdekupongens värde för domänen.

Om en tredje part (Google) väljer att blockera en annonskampanj på grund av tvivelaktig produkt eller tjänst, är det inte möjligt att begära återbetalning. I sådana fall är Webnode inte ansvarig för användarens eventuella ekonomiska förluster.

För att begära återkallelse av kontrakt, måste Du skicka ett elektroniskt meddelande till vår kundtjänstavdelning (se Artikel 5).

För makulering av paket för hemsida inom 15-dagarsperioden, behövs ingen motivering; men det uppskattas eftersom vi använder det som en informationskälla.

I de fall ett auktoriserat krav att avbryta några som helst Premiumtjänster har uppstått, förutom för paket för hemsida och domänregistrering, måste du ange ett skäl för maukleringen. För alla fall nämnda ovan, kan skälen för återbetalning vara:

 • (a) Komplett upphörande av alla tjänster (inklusive gratisversioner);
 • (b) Återkommande tekniska problem med tjänster, som förvärrar den normala driften av Ditt projekt;
 • (c) Misslyckas att tillhandahålla den tjänst som var betald till fullo (med bekräftelse av betalning).

Notera: Webnode reserverar sig rätten att granska det skäl du angett för makulering och bestämma sig för att acceptera eller förneka Ditt krav.

6.6 Datum och metod för återbetalning

Återbetalning av betalda avgifter kommer att äga rum upp till 60 dagar med start från det datum som Webnode notiferat att återbetalning ske, och kommer att bearbetas med samma betalningsmetod (förutom i fallen för direktinsättning). Deaktiveringen genomförs samtidigt som återbetalningen.

7. Acceptabel användning

“Acceptabel användning” av Webnodes hemsida, dess innehåll, produkter och tjänster är definierade i Paragraferna 7.1 till 7.8. Aktiviteter som inte stämmer överens med eller inte tolereras av dessa paragrafer strider därmed mot Användarvillkoren och gör dig mottaglig för disciplinära åtgärder och åtal. För mer information, se Artikel 10.

7.1 Innehåll

Du kommer inte att publicera eller genom Webnodes hemsida dela något material som är kränkande, hotande, obscent, skadligt, pornografiskt eller på annat sätt av olaglig natur. Allt material som på något sätt strider mot eller bryter mot, på något sätt, Våra rättigheter eller andras rättigheter (inklusive men inte begränsat till intellektuella ägarrättigheter, konfidentiella rättigheter och integritetsskydd) är absolut förbjudet, precis som aktiviteter som kan förorsaka ångest eller obehag för Oss eller andra. Dessutom får du inte uttrycka åsikter som är vulgära, grova, sexistiska, rasistiska eller på annat sätt kränkande. Vi uppmuntrar Användare att behandla varandra på ett respektfullt och artigt sätt.

7.2 Ägarskap av innehåll

Du kommer inte att publicera eller på annat sätt på Webnodes hemsida göra tillgängligt något material som du inte äger, utan medgivande av den regelrätta ägaren av materialet i fråga.

7.3 Medverkan i evenemang

Du kommer att lyda de regler som anges för någon som helst tävling, reklam eller marknadsföringskampanj som Du deltar i på Vår hemsida.

7.4 Ingripande

Du kommer inte att hänge dig åt beteende eller verksamhet som kan påverka Webnodes hemsidas drift eller säkerhet eller orsaka Våra anställda orimligt obehag.

7.5 Identitet

Du kommer inte att härma någon person/entitet, eller förvanska din anknytning till en person/entitet.

7.6 SPAM

Du kommer inte att göra reklam för din Webnode hemsida genom att skicka SPAM (dvs e-postmeddelanden skickade till konton utan tidigare överenskommelse med kontoägaren).

7.7 Robot Software

Du kommer inte att använda robot software (eller annan mjukvara som inte är Webnode) för att skapa nya Webnodestäder eller för att gå in på eller ändra hemsidor på Webnode.

7.8 Temporära lösningar

Du kommer inte att använda temporära lösningar av något slag, för att övervinna paketbegränsningar eller begränsningar av några som helst av Webnodes tjänster eller funktioner.

8. Immateriella rättigheter

Allt material för upphovsrätt, varumärke och andra immateriella rättigheter och innehåll tillhandahållet som en del av Webnodes hemsida ska förbli, för alltid, tillhöra Oss eller våra licensgivare. Dessutom är du endast tillåten att använda sådant material i enlighet med vad som beskrivs i Villkoren och Föreskrifterna, och på inget annat sätt. Du kommer inte att kopiera, reproducera, dela, exploatera eller på något sätt dra fördel av/profitera av något sådant material eller innehåll, och du kommer inte heller att assistera/förenkla någon Tredje part genom att bedriva verksamhet beskriven ovan.

Dessutom, om du upptäcker någon sådan spridning eller kommersiell exploatering, samtycker du om att meddela Oss omedelbart.

9. Integritet

All användarinformation som samlas in behandlas på det sätt och med de begränsningar som anges i Vår Integritetspolicy.

9.1 Lagstiftning

Vi skall följa alla applicerbara landsspecifika lagstiftningar för skydd av data för all Din personliga information som samlats in av oss.

9.2 Databehandlning

Du kan bli tillfrågad att fylla i information om Dig själv på olika sidor på Webnode. Däremot kommer vi inte att använda denna information på något annat sätt än det som är uttryckt i samband med kravet av att fylla i informationen. Dessutom är all insamlad Användarinformation behandlad på det sätt och med de begränsningar som beskrivs i Vår Integritetspolicy.

9.3 Borttagande av data

Du kan kräva att ta bort Din personliga information från Vår databas för marknadsföring. För att göra det måste Du (ägaren av projektet) skicka en skriftlig begäran (från e-postadressen som användes för att registrera projektet) till Vår kundtjänstavdelning genom att antingen använda länken på Din hemsida på Webnode eller via kontaktsidan på Vår hemsida.

9.4 Ändringar i personlig data

Vi rekommenderar starkt att att uppdatera all personlig information, eftersom denna data används för kundtjänst.

9.5 Registrering

För att använda Våra tjänster och produkter, måste du ha en giltig registrering på Webnode. Detta ger dig rätten att ha ett projekt i vilket du kan ha flera hemsidor på Webnode. För att registrera måste du ange en giltig e-postadress, ett lösenord och annan personlig information. Du är enskilt ansvarig för att hålla Ditt lösenord och information om Ditt konto konfidentiellt. All aktivitet som härstammar från Ditt konto och/eller lösenord är Ditt ansvar. Vi rekommenderar dig starkt att Du håller Ditt lösenord och information om Ditt konto strikt konfidentiellt och att inte dela denna information med någon annan. I de fall Ditt lösenord och/eller konto används av obehörig, meddela omedelbart Webnode skriftligen från den e-postadress som användes för att registrera projektet. För att undvika missbruk av Ditt konto, försäkra Dig om att Du loggar ut från Ditt konto i slutet av varje session.

10. Brott mot Våra villkor

Om Du inte lyckas följa de villkor som anges i Artikel 7 och/eller deltagande i aktiviteter som strider mot eller annars inte tolereras av dessa Användarvillkor gör Dig föremål för disciplinära åtgärder och rättsliga påföljder. Beslutet att inleda disciplinära åtgärder (inklusive men inte begränsat till avbrott av alla tjänster) faller under Webnodes diskretion.

Vänligen rapportera överträdelser av nuvarande Användarvillkor, Våra Villkor och Föreskrifter eller av Dina lokala lagar. För att informera Oss om sådana aktiviteter, vänligen klicka här.

11. Avbrott/Uppsägning av tjänster

Vi reserverar oss rätten att omedelbart avbryta eller stänga av på obestämd tid Våra tjänster till Dig, om Du bryter eller Vi har rimliga grunder att tro att Du troligen kommer att bryta mot Våra Villkor och Föreskrifter. Vi kommer också att säga upp Våra tjänster till dig, för Vår egen skull, om Du ägnar Dig åt ett beteende som vi avgör vara oacceptabelt.

12. Ansvarsfriskrivning

VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR ANVÄNDARES ELLER TREDJE PARTERS SKADOR ELLER FÖR SKADOR AV HÅRDVARA SOM SKER DIREKT, INDIREKT ELLER AV OLYCKSHÄNDELSE SOM ETT RESULTAT AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER PRODUKTER, INKLUSIVE NEDLADDNINGEN AV MATERIAL GENOM VÅRA TJÄNSTER. VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR SKADOR AV ANVÄNDARE ELLER TREDJE PARTER SOM ETT RESULTAT AV OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER OCH/ELLER VÅR HEMSIDA OCH/ELLER PRODUKTER, INTE DIREKT, INDIREKT ELLER I SAMBAND MED DENNA EVENT. DÄRMED SKER ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTERNA FÖR DITT EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSKILT ANSVARIG FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR AV DIN DATORS SYSTEM ELLER ANDRA DELAR ELLER FÖRLUST AV INFORMATION SOM ETT RESULTAT AV NEDLADDNINGEN AV NÅGOT SÅDANT MATERIAL.

DU FÖRSTÅR UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER ATT DITT ANVÄNDANDE AV WEBNODES HEMSIDA, VÅRA TJÄNSTER OCH PRODUKTER ÄR PÅ EGEN RISK OCH ATT WEBNODES HEMSIDA, TJÄNSTER OCH PRODUKTER ÄR TILLHANDAHÅLLNA ”SOM ÄR” OCH ”SOM TILLGÄNGLIGA”. DU BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER FORTSATT ATT VI INTE ÄR ANSVARIGA FÖR TILLGÄNGLIGHETEN OCH/ELLER FUNKTIONALITETEN AV NÅGON TREDJE PARTS HEMSIDA OCH/ELLER MATERIAL SOM DU KAN KOMMA ÅT GENOM EN WEBNODE HEMSIDA.

12.1 Tredje parter

Vi bifaller inte och skall inte hållas ansvariga eller skyldiga för något innehåll, marknadsföring, produkt eller tjänst tillgänglig på eller genom en Tredje parts hemsida.

Transaktioner mellan Dig och en Tredje part på eller via Webnodes hemsida, inklusive betalning för eller frakt av produkter, tjänster eller några andra villkor, föreskrifter, garantier eller representationskostnader associerade med sådana affärer, görs mellan Dig och entiteten i fråga. Därför är vi varken ansvariga gör eller skyldiga för någon sorts förlust/skada som skett under sådana affärer.

12.2 Uteslutning av garanti

Webnode, dess dotterbolag, och dess licensgivare representerar eller garanterar Dig inte att:

 • (a) Ditt användande av tjänsterna och produkterna kommer att möta din krav;
 • (b) Ditt användande av tjänsterna och produkterna kommer att vara oavbrutna, i tid, säkra, eller fria från fel eller virus;
 • (c) Någon information erhållen av Dig som ett resultat av din användning av tjänsterna och produkterna kommer att vara exakta eller pålitliga;
 • (d) Defekter i drift eller funktionaliteten av någon mjukvara tillhandahållen dig som del av tjänsterna kommer att korrigeras;

Inget råd eller ingen information, vare sig verbal eller skriven, erhållen av Dig från Webnode, genom Våra tjänster skall skapa någon garanti som inte uttryckligen angivits i villkoren.

Webnode friskriver sig också från alla garantier och villkor av all sort, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till de antydda garantierna och villkoren för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

13. Begränsning av skyldighet

Enligt bestämmelserna i Artikeln för Ansvarisfriskrivning (Artikel 12) ovan, FÖRSTÅR DU UTTRYCKLIGEN OCH SAMTYCKER ATT WEBNODE, DESS DOTTERBOLAG OCH DESS LICENSGIVARE INTE SKALL VARA SKYLDIGA TILL DIG FÖR VILLKOREN ANGIVNA I PARAGRAFERNA 13.1 TILL 13.4

13.1 Allmänt

Någon direkt, indirekt, oavsiktlig, speciell följdriftig eller exemplifierande skador som kan ha uppkommit av Dig, hur den än orsakats och under vilken som helst teori av skyldighet. Detta skall inkludera, men inte begränsas till, all förlust eller vinst (vare sig den uppkommit direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller företagsrykte, förlust av data, förvärvningskostnad av substitutvara eller tjänst eller annan immateriell förlust.

All förlust eller skada som kan ha uppkommit av Dig, inklusive men inte begränsad till förlust eller skada som resultat av:

 • (a) Ditt förtroende för fullständigheten, nogrannheten eller existensen av all marknadsföring, eller som ett resultat av något förhållande eller någon transaktion mellan Dig och annan marknadsförare eller sponsor vars marknadsföring visas för tjänsterna;
 • (b) Någon förändring som Webnode kan göra för tjänsterna, eller för permanent eller temporärt avbrott i bestämmelserna för tjänsterna (eller andra funtioner för tjänsterna);
 • (c) Borttagning av, korruption av, eller fel vid lagring av något innehåll och annan kommunikationsdata upprätthållen eller överförd av eller genom Din användning av tjänsterna;
 • (d) Du misslyckas med att tillhandahålla Webnode med exakt kontoinformation;
 • (e) Du misslyckas att hålla Ditt lösenord eller kontoinformation säker och konfidentiell.

13.2 Jurisdiktion

Begränsningarna av Webnodes skyldighet till Dig i paragraf 13.1 ovan skall tillämpas vare sig Webnode har upplysts om eller borde ha känt till möjligheten av några sådana förluster eller inte. Dessutom kommer begränsningar som är lagliga i din jurisdiktion tillämpas Dig.

13.3 Information tillhandahållen på Webnodes hemsidor

Vi är inte ansvariga för eller skyldiga för:

 • (a) Material skrivet av Användare, speciellt det som skrivits på bloggar och/eller forum. Dessutom stödjer vi inte sådant material och reserverar oss rätten att kontrollerna sådana bidrag, liksom rätten att svara, kommentera, redigera, vägra att offentliggöra eller ta bort något innehåll från bloggar och/eller forum så som faller oss in. Däremot innebär ej borttaget material inte att vi stödjer eller accepterar;
 • (b) Nogrannheten, samordning av tid eller pålitlighet av någon information/redogörelse på Webnodes hemsida, och inte heller skall vi hållas ansvariga/skyldiga för redogörelser, råd och/eller åsikter genererade av Användare på bloggar och i forum (förutom i den utsträckning som lagen kräver). Om Du har något att göra anspråk på, som uppstår från en annan Användares handlingar och/eller redogörelser, samtycker Du att driva på ett sådant anspråk endast mot denna Användare och inte mot Oss;
 • (c) Kvaliteten, nogrannheten eller lämpligheten av Webnodes hemsida, förutom vad som krävs av lag. Däremot kommer vi att delta i alla rimliga ansträngningar för att tillhandahålla Våra tjänster på det mest professionella sättet;
 • (d) All bedräglig förvrängning som Vi gör och för någon dödlig eller personlig skada orsakad av Vår vårdslöshet. Vi kommer inte att vara ansvariga för eller skyldiga till Dig eller någon annan förlust/skada som Du eller annan Tredje part kan vara del av som ett resultat av att använda eller i samband med Din använding av Webnodes hemsida.

14. Kontinuerlig förbättringsprocess

Kvaliteten på Våra tjänster och produkter är huvudfokus för Webnode; därför är Vårt system del av en Kontinuerlig förbättrningsprocess (CIP) både när det gäller de tekniska aspekterna och produktens design.

15. Feedback

Som del av vårt engagemang för utmärkthet välkomnar Webnode Dina kommentarer och förslag till några eller alla villkoren och policies angivna i nuvarande Villkor och Föreskrifter. För att bidra med dina kommentarer/förslag, kontakta vår kundtjänstavdelning, eller skicka ett meddelande till: support@webnode.se

16. Ändringar och uppdateringar i Villkor och föreskrifter

Webnode AG förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera Villkoren, efter eget gottfinnande, för att ta hänsyn till juridiska, branschrelaterade eller andra ändringar i status quo. Den senast uppdaterade versionen av detta avtal finns på hemsidan "webnode.com". Om en uppdatering ändrar dina rättigheter väsentligt, meddelar vi dig inom rimlig tid innan uppdateringen träder i kraft. Du kan neka eventuella ändringar i dessa Villkor genom att upphöra med användningen av din Webnode hemsida, produkter och tjänster. Vi uppmanar starkt alla användare att läsa detta avtal och granska det regelbundet. Dokumenten gäller från och med dagen för deras senaste uppdatering.

Notera: För att förbättra din erfarenhet med våra tjänster, publicerar vi översättningar av alla dokument i våra användarvillkor. Vid eventuella skillnader mellan denna och den engelska versionen, gäller den engelska versionen. Den finns tillgänglig på www.webnode.com.